Facebook Twitter Youtube Google
SieuNhanh.com Hướng dẫn sử dụng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

Hướng dẫn sử dụng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

01-08-2018

Hướng dẫn sử dụng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

Khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:

Truy cập vào website: sieunhanh.com. Sau đó khách hàng đăng nhập vào website bằng tài khoản của sieunhanh.com hoặc tài khoản Facebook hoặc tài khoàn Gmail

Nếu khách hàng chưa có tài khoản của sieunhanh.com, khách hàng vào phần đăng ký để tạo tài khoản cho mình sau đó đăng nhập và đăng tin bằng tài khoản của sieunhanh.com.

Hướng dẫn đăng tin:

1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình rồi vào phần đăng tin.

2. Thực hiện các bước tiếp theo trong danh mục đăng tin.

3. Tiếp theo là nhấn vào nút Tạo tin

4. Kiểm tra lại nôi dung sau đó chọn nhấn nút Đăng tin.

5. Sau khi ban quản trị kiểm tra và duyệt tin, tin đăng sẽ được hiển thị trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

Facebook Twitter Youtube Google
back-to-top.png