Facebook Twitter Youtube
sieunhanh.com Điều khoản Sử dụng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

Điều khoản Sử dụng Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử sieunhanh.com

01-08-2018

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Siêu Nhanh

1. Điều khoản chung

Siêu Nhanh có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

Khách hàng đăng tin trên sieunhanh.com phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, tính xác thực của tin đăng. sieunhanh.com không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Siêu Nhanh.

Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của sieunhanh.com có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản sử dụng” và xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.

2. Điều khoản về nội dung tin đăng

Siêu Nhanh từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến các lĩnh vực hoặc mặt hàng nào nhà nước cấm. Ví dụ như không nhận đăng các thông tin liên quan như: khiêu dâm, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáorao vặt về vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá … khác.

Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu, Siêu Nhanh sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước

Các thông tin đăng trên website www.sieunhanh.com chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.

Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường hoặc viết hoa có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt.

Với Hình ảnh của tin đăng: chỉ chấp nhận hình ảnh phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin.

Với Video Siêu Nhanh chỉ chấp nhận video tải lên là các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng.

3. Điều khoản về bản quyền thương hiệu

Để tránh cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại và nhầm lẫn cho khách hàng, Siêu Nhanh giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:

  • Không trung thực và có tính chất giả tạo Siêu Nhanh
  • Sao chép giao diện của Siêu Nhanh
  • Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Siêu Nhanh

4. Điều khoản về quy tắc đăng tin

Các giới hạn hiển thị tin Siêu Nhanh:

Từ ngày đăng cuối cùng nếu tin không làm mới, gia hạn hoặc không mua dịch vụ thì Siêu Nhanh sẽ không hiển thị trong danh sách tin và ở trang chi tiết thành viên tin vẫn còn nhưng hiện thêm câu thông báo: “Tin hết hạn

Trong đó quy định: Ngày đăng cuối = ngày gia hạn hoặc ngày sửa cuối hoặc ngày làm mới cuối hoặc ngày duyệt cuối

Quy định với tin trùng lặp nội dung:

Nội dung tin trùng lặp trong vòng 30 ngày, Siêu Nhanh có quyền từ chối duyệt tin. Với tin đăng có phí, để tin không bị đánh dấu trùng lặp quý khách vui lòng thực hiện gia hạn tin đăng, không đăng lại tin mới. Nếu quý khách có nhiều tin đăng trùng lặp nội dung, quý khách sẽ bị khoá chức năng đăng tin trong 1 thời hạn nhất định. Quý khách vẫn có thể dùng chức năng LÀM MỚI hoặc gia hạn cho các tin đã đăng. Sau ngày khoá nếu quý khách tiếp tục đăng tin trùng lặp, tài khoản có thể sẽ bị khoá tiếp hoặc sẽ bị chặn quyền đăng tin vĩnh viễn.

Facebook Twitter Youtube
back-to-top.png