Facebook Twitter Youtube
sieunhanh.com Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

17-12-2019

Mục đích thu thập thông tin

 • Để cập nhật thông tin cho người dùng chính sách dành cho thành viên, các chính sách ưu đãi.
 • Để tiến hành và quản lý việc đặt sản phẩm và giao nhận sản phẩm cho khách hàng.
 • Để đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến.
 • Để cập nhật thông tin cho khách hàng chính sách của thành viên, các chính sách ưu đãi, các chương trình khuyến mại.
 • Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
 • Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên.

Loại thông tin thu thập

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, điện thoại, giấy chứng nhận đkkd/CMND…;
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của thành viên;
 • Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi thành viên, người dùng sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.
 • Thành viên và người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, thành viên có thể sẽ không cung cấp cho người dùng những sản phẩm đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin.
 • Các thông tin không cần sự đồng ý từ người dùng trước khi thu thập: thông tin được cá nhân công bố trên website, thông tin cá nhân dùng để ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ, thông tin cá nhân để tính giá cước – sản phẩm – dịch vụ trên môi trường mạng.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin của thành viên và người dùng sẽ được lưu trữ trên hệ thống trong suốt thời gian thành viên cung cấp dịch vụ cho người dùng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin.
 • Khách hàng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên hoặc khi thành viên, người dùng yêu cầu hủy thông tin cá nhân đã cung cấp.

Công bố thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân của thành viên có thể cung cấp cho bên thứ ba trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng theo sự đồng ý trước của thành viên với mục đích cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho người dùng.
 • Có thể công bố thông tin cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật và chính phủ vì lý do an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh và các mục đích khác theo luật định đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hoặc của pháp luật.
 • Các bên đảm bảo rằng, mọi thông tin cá nhân do thành viên cung cấp được các bên chia sẻ cho nhau hoặc cho bên thứ ba là hợp pháp và được sự đồng ý của thành viên.

Hủy thông tin cá nhân

 • Các thông tin thu thập sẽ bị hủy vì các lý do khác để bảo vệ thông tin theo quy định của các luật có liên quan hoặc sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ.
 • Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng cách phương pháp điện tử phù hợp để bảm bảo chúng không thể phục hồi sau khi hủy.

Quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân

 • Xem trước, bổ sung, sao chép và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu dừng thu thập thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu hủy thông tin cá nhân đã thu thập.
 • Các quyền trên có thể được thực hiện qua việc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp.

Thay đổi Quy chế quyền riêng tư

 • Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy chế quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website và đăng tải công khai tại đây.

Rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân

 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

Thông tin liên hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, muốn truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: admin@sieunhanh.com

Bản Quy chế quyền riêng tư này được chỉnh sửa lần cuối vào ngày: 01/12/2019

Facebook Twitter Youtube
back-to-top.png